پرسش و پاسخ های گردو غباری

پرواضح است،توفان های گرد و غبار همواره مناطق مختلفی از کره زمین از جمله آفریقا، غرب آسیا، چین، استرالیا، و ... را تحت تاثیر قرار داده و می دهند. دست کم از 4 دهه پیش تا حالا، توفان های متعددی در طول هر سال در ایران و سایر کشورهای منطقه گزارش شده است که موجب بروز گرد و غبار و حتی جابجایی ماسه های مناطق مستعد شده است.

در این خصوص کانون هواداران آسمان آبی، پاسخ مجموعه سوالاتی که در خصوص گردو غبار در کشور دارید را برای شما تهیه دیده تا آگاهی شما بیشتر شود در خصوص این پدیده طبیعی.

------------------------------------------------------------------پرسش و پاسخ های گرد و غباری

پرسش و پاسخ های گردو غباری

پرسش و پاسخ های گرد و غباری

پرسش و پاسخ های گردو غباری

تهیه کننده : مهدی حیدرپور

هرکجا باشیم ،  آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم .

کانون هواداران آسمان آبی

------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 19 بازدید